Klankkleur in taal. Reëel of pejorativiteit. Manja Croiset

De zo voor de hand liggende foutieve vertaling, ik ben gek. Mal, Malade. Een mal.

Gezien mijn geschiedenis komt ik vanzelfsprekend bij de ‘ANTI’psychiater Foudraine terecht. Hem Fou noemen. Outrageous, iets anders dan boos zijn. Homoniemen zijn er niet in elke taal en zijn het ook niet m.i. Ik ben boos of ik ben woedend. Furieus een gradatie heftiger. Razend.

Plagen, Pesten, Treiteren. Voor mij is schelden erger dan vloeken.

Een gelovige zal vloeken als schelden ervaren. Soms taalgebruik aanpassen uit piëteit aanpassen of de situatie en dan blijkt ook dat gezin en milieu gebonden.