Queen Liar Lear. Manja Croiset

Pas geleden het nieuws, dat de klokkenluiders verdwijnen.
Niet die van De Notre Dame, geen beiaardiers.
Klokkenluiders en baanbrekers zijn niet populair.
De boodschappers nog minder.
Toch is er de populaire Marathon aan ontleend.
Ik heb in de clinch gelegen om een principe met de directrice van het Verzetsmuseum.
Nu met KZ Amersfoort, wordt voor leugenaar gezet. Ik laat het er nu bij, maar het komt nog wel.
Haar voorganger een oud militair, leuk voor een KZ mijn vader kon de uniformen niet zo waarderen.
De opvolgster een vrouw eerst aardiger en nu…
Maar ook uniform nl. Rode Kruis.
Het laantje naar het kamp heet de Loes van Overeemlaan. Waarom?
De duitsers droegen het Kamp aan deze Rode Kruis medewerkster  over.
Welk een heldendaad! Waarom niet naar een verzetsman.
Veel onderzoek bij mijn boek ‘Over de Shoah die nooit voorbij gaat’
De greppel naar het fusillade monument werd in barre kou in de beginperiode uitgegraven. Nauwelijks gekleed, blote bebloede voeten in klompen. Veel foto’s van het Kamp, niets van dat uitgraven. Yes, beet ik vond een schets illegaal gemaakt door Jan Derksen Staats. Toestemming nodig, bleek museum Flehite te zijn. Allemaal na de dood van mijn ouders. ‘Odo, heb je die man gekend?’ Vragen kan ik het niet meer, maar waarschijnlijk contemporain.
Waarom Loes van Overeem? Waarom geen Jan Derksen Staats of iemand anders…
Ze maken me uit voor leugenaar.
Mijnheer Ruijs had al vieze handen, en gros prikkeldraad ingekocht.
Grif betaald door ramptoeristen..
Ja, ik ben gek , nou goed ik laat dit maken voor € 12 mile zonder opdracht. Plaats was uitgezocht, liggend met een hulp in de auto daarheen aan het Westerborkpad t.o. het Monument voor de mensen van het Apeldoornse Bosch. Telefoon de directeur, er moest een paaltje bij € 400 met een foto en een tekst. Ik had wat gemaakt.
Overleg van hem en zijn medewerkers wat geschikt was voor de onbekende bezoeker.
Aan geschaafd en consensus. De directeur – het doek was al in hun bezit en hangt erop 27 janari- hij wou een proef stuk glas om te controleren of het weerbestendig was. De firma is er speciaal voor naar toegeweest. Prachtig, goedgekeurd, alle vertrouwen in, pas toen is de order uitgegaan.
Telefoon de directeur, de Raad van Bestuur stemde niet in. Nog niet zo assertief als nu en behoorlijk aangeslagen.
Ik had moeten doen, wat kort geleden door iemand anders is gedaan, nl een schadeclaim, toen gewoon de rekening daarheen moeten laten sturen.
De briefwisseling onfatsoenlijk dekt de lading niet. Smaad, ik een leugenaar…
Wel, ja.
Momenteel in afwachting van wat anders, laat ik dat even rusten. Mijn tijd komt nog.
Manja Croiset
De Querulant uit Hoogland
Wees gewaarschuwd, hebt u ooit a gentlemans agreement met een directeur, vergeet niet naar de Raad van Bestuur te vragen…
Getuigen te over…, maar tot op heden zonder resultaat. Het is even in de ijskast, maar wordt ooit vervolgd, momenteel zou dat contraproductief zijn.
Manja Croiset
Boeiend weer vele suggesties met Croiset mijn naam wordt niet gepakt. Boeiend? Typerend!
Hier gaat het over.

Chaos Kosmos Babylon Arabische Liga geconsumeerd door Manja Croiset

De waan zien van een briljant mens, ruik ik iets, ja de Augiasstal.

HET overleeft ook de Kalif. ” vive genderloos.” Ontsnapping uit het harem onmogelijk of het doet net als ik de lodderogen toe.
Verdwaald in het labyrinth droomde ik:
“Niemand heeft het gedaan.”
Sie hätten es nicht gewust!
Parels voor de zwijnen of zijn het truffels
bij het laatste avondmaal?
De haan heel wat vaker dan driemaal gekraaid.
Geen Morpheus of Amor, maar vele Judaskussen, gesloopt op het hoofdkussen.
Lacrima Manjae.
De gladiatoren in de slangenkuil..
Zeven maal zeven maal vergeven in een klap.
I had a dream a nightmare and never woke up.
De ronde of Lutherse kerk in het luchtkasteel.
Muziek in deze dromen.

Mijn wooneiland dreef me naar de Kaap Verdische eilanden.

Het raakte kant noch wal…
De muze kent geen babel.

Kakafonie van tinustussoorten, maakt me panisch…

Wachten op (het Ros) Beiaard, maar het klokkenspel ontbreek, werd het Godot en nooit meer slapen.
https://www.scientias.nl/eunuch-leeft-gemiddeld-tot-wel-19-jaar-langer-dan-niet-gecastreerde-man/

Manja Croiset

dronken tobbetje klinkt als lange tabbetje

pure dodelijke vermoeidheid.