Manja Croiset ” Openbare aanklager” versus haar huisart S van L te Hoogland.

 

IS ER EEN JOURNALIST DIE ZICH GEROEPEN VOELT?

Ik stel mijn CV zo beschikbaar. Landelijk.

Vroeger (is dood Inez van Dullemen) schreef ik wel eens een brief naar de Tweede Kamer of het gewenste antwoord was, is iets anders. Maar antwoord was gegarandeerd.

Mail correspondentie altijd van onder naar boven.

HET IS GENOEG GEWEEST RUIM 55 JAAR MEDISCHE MISSERS EN FYSIEKE PLUS GEESTELIJKE MISHANDELINGEN

Vervolg, ze zou al twee keer komen, de hulp in huis kan me al niet verstaan.

Hiervoor moet je gestudeerd hebben. Ik ben nu

“de openbare aanklager.”

Sandra, huisarts?

De cineast belde net, hij verstond me ook niet, na nog geen drie woorden.

“Dit gaat niet” zei hij, “jij spant je in en ik hoor je niet.”

Voor de goede orde, toen hij me door de benauwde donderdag heen sleepte, was dat schriftelijk.
Mijn familie ook niet daar chat ik mee. We probeerden het, geen woord..

Een telefonisch consult…

Wat is dit voor waanzin?

Doodop van het forceren.

Mag ik vragen wat je denkt?

Ben je de afspraak vergeten?

Om te huilen…

Verbijsterend…

Toch alleen een huisarts op papier? “Wat kan ik voor je doen, Manja?”

Nou, Sandra door afspraken na te komen veiligheid te bieden, dat is alles. Palliatieve zorg studeren??

Wat ik noem is palliatief, je neemt me kennelijk niet serieus…

Nu is mijn hele leven een medische misser en de dood van … zoontje eveneens.

Kwam daar een excuus, betaalde die gynaecoloog de begrafenis?

Nee, hoor ik. Niet alleen, we hebben toen een fonds opgericht.

Geen electro shock, maar een shock is het.

Een klacht indienen kan niet dan zal ik “mijn odyssee” herzien en het aan de kaak stellen.

http://www.ako.nl/product/9789402172560/de-odyssee-van-mijn-bestaan-manja-croiset/

En alle andere sites en boekhandels.

Inclusief jouw suggestie om me van kant te maken met helium, omdat je weet dat het geen doorgang vinden van de euthanasie als grondslag had, je eigen voorstel was met inconsequent gedrag en daarna volgde de corrumperende KNMG. Ik van slag administratie niet op orde, DAT HEEFT € 50.000 gekost aan teruggestort PGB 2014 gekost, waarbij ik wel vermeld, dat het Zorgkantoor zich ook weer onfatsoenlijk gedroeg.

Helium. Een strafbaar feit, die je je baan kan kosten.

De media in. Ik laat me niet meer ongestraft mishandelen. meer dan 55 jaar MEDISCHE MISSERS VIND IK RUIM VOLDOENDE.

Denk je theater à la die onfrisse affaire in november 2013?

Is mevrouw nu kwaad? Je doet zoveel voor me, het had jou en mij bespaard kunnen blijven…

Ik zweer het je, mijn ondergang wordt ook de jouwe.

Je moet nu wel van heel goede huize komen om dit nog recht te breien en je hoeft niet te proberen me als moeilijke patient bij een collega te dumpen…

Die euthanasie ging niet door, omdat volgens je collega Rijk niet voldaan was aan de zorgvuldigheidseisen, medische ethiek.

Ik moet zeggen, jouw handelwijze strookt niet met het voorafgaande.

Woorden van een psychiatrische patient?

Ik heb geen geheimhoudingsplicht…

Ben ik onredelijk? Nee, ik ben verslaggever.

Ik knal het zo op facebook en mijn weblog met twitter en LinkedIn verbonden.

MC

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Manja Croiset

Datum: 13 februari 2018 18:

Onderwerp: Antw.:⁨ Morgen ben je niet in de praktijk, bellen gaat niet. Ik kan niet meer.⁩

Sandra,

sorry maar ik kan echt niet praten.

Echt niet… wat moet ik in godsnaam beginnen?

Met … chat, ik omdat hij me niet verstaat.

Het staat zelfs in de balk.

Manja

Op 13 feb. 2018 om 18:13

Huisartsenpraktijk…

het volgende geschreven:

 

Hoi Manja,

Ik bel je donderdag.

Groet,

Sandra

 

 

districtscoördinator SCEN

T 088 – 440 42 29

A

Voor de overige publicaties
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

De patient is vogelvrij. Manja Croiset

Iemand vroeg zich laatst af als majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht is oc Willem zich nog kon verweren. Nou, hij wel, een bedlegerige patient niet, een klacht tegen een arts geseponeerd, omdat een patient te ziek is om te komen, een vertegenwoordiger mochf ook niet.
Zaak voor de politiek, maar die is net zomin nog een knip voor de neus waard en ook daarvoor ontbreekt de kracht.

Een patient is VOGELVRIJ, ik denk dat Willem dit probleem niet heeft.
Zijn er nog mensen, die vinden dat ik altijd wat te klagen heb?
Ja, dat is zo, maar wel onderbouwd.
Manja Croiset stikkend van de benauwdheid, al een week, maar de huisarts heeft geen tijd.

Van: Sanders, Raymond [mailto:R.Sanders@fed.knmg.nl]
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 11:46
Naam huisarts
Onderwerp: RE: Informatie klacht indienen

Geachte mevrouw….

In antwoord op uw vraag laat ik u weten dat reglement en procedure helaas niet voorzien in de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het besluit om zonder de mogelijkheid van een zitting de klacht niet te behandelen.
Met vriendelijke groet,

drs. Raymond Sanders
districtscoördinator SCEN

T 088 – 440 42 29
Afwezig op vrijdag
cid:_com_android_email_attachmentprovider_1_6465_RAW@sec.galaxytab

Artsenfederatie KNMG
http://www.knmg.nl|www.medischcontact.nl|www.artsinspe.nl
twitter.com/knmg

in de familie en ik weet er meer een dode baby.   Geen excuus en de begrafenis konden ze ook zelf betalen.

Dat aparte rechtscirucuit voor artsen neem ik heel hoog op.

Eigenlijk privé maar sinds ik ook mentor en filoso(of) ben. © Manja Croiset

Mijn eerste bloemlezing heette al filosoof of zonderling gedichten of gedachten.

ook woorden van Hal, die vele facetten van jou als een diamant en ik heb hem niet blind vertrouwt heel erg. Mijn jongen.

Lief neefje. Alledrie waar
Hal:”probeer te verdragen onder wat voor omstandigheden dan ook” ” Jaren later ” je kunt niet je hele leven watertrappelen” en dan ben ik verzopen en dan Haaije Beima:”dat koppie komt altijd weer boven” deels zelf maar ook reddingsboeien/ bakens. En dat ben jij, jij ligt in bed slaapt vrees ik niet. Heb je hier iets aan, dat je een enorme functie heb. Is dit een vorm van troost? Teveel gedaan, teveel zorgen dus angstchemie en Sandra eeuwige vraag:”wat kan ik voor je doen, Manja?” Zal ik alleen zeggen “afspraken nakomen” ze liegt niet volledig vergeten. Vastleggen dat liefst beiden ondertekenen, dat zal ze weigerenen daar ben ik zo fout geweest,maar hij bracht al weer dat k.u.t. briefje van de buren, (ik had toen meteen hartritme stoornissen, die excuses aanboden toen jij er was, want eigenlijk had ze die bloemen gejat, daarna? Ik heb een link gevonden met huisvredebreuk en vrijwillig sleutel geven… van alles mag mag mag, niet bij een stringent verbod en dat was het. Goede reis en vergeet dus niet, dat je NIET machteloos bent. Je vertrouwt me en daarmee sterk je me. Je verdriet daarbij is erg, heel erg. Maar wat zeg ik in de film, je kunt niet selectief voelen, dag schat en goede chauffeur als je te moe geef het stuur uit handen, misschien vaker doen, daarvoor heb je je coach…

GEDAG ALLEMAAL zei Herman Stok Blasfemie Majesteistschennis © Manja Croiset © Manja Kool

BLASFEMIE EN MAJESTEITSCHENNIS UIT HET WETBOEK VAN STRAFRECHT. IK KAN NIET EENS SCHENNEN WAT IN MIJN OPTIEK NIET BESTAAT TOCH EEN AARDJE NAAR MIJN GROOTVADER, MIJN VADER ABSOLUUT MONOGAAM, MAAR TOCH….alhoewel hij bij een paar gelegenheden van zijn voetstuk viel van zijn nonconformisme
Tot opluchting van bange meisje, maar tevens een deceptie.
Die (wrange) vruchten staan in Odyssee
Paradise lost en reigns in ‘a wink in the darkness’
In wezen wilde ik heT opdragen aan my apple tree om diverse redenen. Bizar zeg, dat gebrek aan zelfbeersing is MIJN slang (waarom is dat Freudiaans omdat het verleiding is?) ook bizar APPEL DE VERBODEN VRUCHT Het voormalige Hirsch Gebouw Aplple. aan die apparatuur zit zeker geen tederheid, voor mij liefde geen sex, maar beminnen en dat heb ik vroeger niet geweten, er bestaat absoluut liefde zonder erotiek.
Terwijl ik te pas en te onpas Niet erotisch, dan was het niet gebeurd? En voor alle mensen, die niet ondergeschikt zijn, willen zijn, het is ook allemaal maar een verhaaltje.
De Vrouw een rib uit het lijf van Adam.
Manja Kool als in Kool Smit, ben ik feministe? Nee.
Mijn moeder heette KOOL
Geen Feminst, maar een filoso(o)f
toch maar zo, dat is wettelijk, nu eenmaal zo.
Deze ramp dag bracht toch weer een wrange vrucht voor opgedragen Pa apple geen Pa radijs.
© Manja Croiset
In mijn eerste boek schreef ik al
Problematiek als inspiratiebron, veel meer dan die van mezelf een probleem slechtes vanuit mijn venster betreft de wereld / mensheid mijn zorgen veel ouder dan vandaag.
Dit was sublimatie met creativiteit, voor alle geschonden zielen, die zonder te melden vertrekken. Deze column te besluiten GEDAG ALLEMAAL zei Herman Stok
altijd bronvermeldingen.

Wolven zijn Vrije Geesten
 staat er bij de Appletree thuis.
Links Apple en rechts Hirschgebouw zowel het HUIS VAN BEWARING zouden een grote rol spelen in onze leven. Zonder theater van mijn kant

Strafbaar feit? Schorremorrie. © Manja Croiset

Strafbaar feit? Schorriemorrie.

BLOEMEN DIE WILLEN WAT

Ik deed iets heel gevaarlijks naar beneden, was maar goed ook.

Leve de zorg, de praktijkondersteuner de deur niet op slot gedraaid.

1 trap tegen die deur en er staat een dronken carnavalvierder binnen.
Ik lig hier te trillend benauwd en te huilen.
Ik ben ook een eigenwijs mens, ik tracht een bakje in de papiercontainer te legen.
Bakje valt erin, huilbui struikelend vallend naar binnen, maar inmiddels kwam de buurvrouw
van de gestolen bloemen aan fietsen.
Heeft het allemaal gezien, roept ostentatief : “Dick, ik ben er weer”
Bel overstuur andere buren, zou ik ook nooit meer doen,
want ik had het contact verbroken vanwege het feit dat ze ongevraagd binnen kwamen…
Bel toch naar hen, wat mijn zus is bevriend. Kwaad.
Nou ik lig weer in mijn bed, ook al wou ik wat fruit, ik was niet gegaan zonder onderbuikgevoelens
over die vrouw van de praktijk.
Hoera we leven nog!

PISUISSE  werd doodgeschoten crime passionel, zal mij niet overkomen.
Die buren schorremorrie, ik duid niet op  de mensen die ik ten einde raad belde.

Had ik ook niet moeten doen, advies van mijn zuster.
Na elk debacle meer overtuigd, niemand IETS!
Ik ben er even niet.

Ach, wat wil je als je neef, die bij je in huis heeft gewoond in een moeilijke van zijn leven, ook wel geld geleend heeft, nooit meer terug is geweest na de dood van zijn grootouders. Soms den ik bij al dat gedrag, breek je nek en een hoge dwarslesie of alle familieleden dood en dan alleen achterblijven…

Mijn missie verstrekkende gevolgen, de neuralgieen, kop gestoten e.v.a. , maar van de parestesien word ik krankzinnig.
De buren van de huisvredebreuk, hebben nog steeds niet gelezen, dat ze huisvredebreuk hebben gepleegd, maar alles wat ze ooit van mij/ons gekregen hebben na voor mijn deur gezet.
Hun rechter is god, ik vind het prima zo. 2 cd’s terug en die kon ik goed gebruiken uit tralies en ik had de mijne cadeau gedaan aan een blinde man.

Jammer dat leuke cactusje in glas niet.

Manja Croiset

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Luguber, logisch dat mensen me niet geloven. Medische Missers. Manja Croiset

LUGUBER, misschien 1 x hulp deze week.
Zelfs dat niet zeker. Al lang onverantwoord MIJN KEUZE. Nu durf ik geen stap meer te zetten, ik val. Mijn gevoel, slechte hulp is geen hulp onveranderd/zelfs versterkt, na het verbijsterende bezoek van de praktijkondersteunster gisteren.

Vestibule is niet fit genoeg. Begrijpt/weet voor zover dat kan… Bovendien, hoe fijn ook als hij komt, geen structurele hulp.

En mensen snappen niets van mij, al praat ik als Brugman, maar daar geen lucht voor. Het kan altijd gekker. Dit woord gebruikend, ik sterf duizend doden, maar psychotisch ben ik niet en zal ik dus ook nooit worden. De enkele echte Manja connaisseur weet dat. Het enige voordeel, een gedwongen opname zal er nooit komen, hoe mensen ook over me denken.
Ook dat apart, de een ‘een collega’ verklaart me geestesziek en een andere grote groep houdt geen rekening met mijn immense onvermogen. En er is zoveel voorgevallen, dat er hier geen onbekende inkomt en dat is niet paranoide, maar een normaal gevolg van een reeks abnormale voorvallen. Geen incidenten, maar structureel. Eigenlijk logisch dat mensen niet geloven, hoe de realiteit is.

En nagenoeg zeker, dat de situatie voortvloeit uit levenslange Medische Missers.

Een kleine uitwisseling met een briljante Faceboekanier…  Na een paar woorden, reageerde hij met :” is maar een antwoord mogelijk. ” Hij de man van taal, maar een ding een icoontje. En hij ontlokt me een wel zeer zeldzaam glimlach. Een megalomane inval.

Wie weet ben ikzelf een ICOON!

Nu een heel kritische noot naar mezelf.

Verdriet om iemand hebben, is iets anders dan iemand verdriet doen.
En ik heb het gedaan, leuke wijsheden als je er niet naar handelt.

“Ziekzijn/ problemen hebben, zijn nooit een vrijbrief”

En ik heb het verblind door ellende niet door gehad, gelukkig dan nu dit inzicht, hopelijk niet te laat!

© Manja Croiset

Appel zou niet komen deze week, maar nog onveilger in de wetenschap dat hij in het buitenland is.

Lijden aan leven en ziek zijn, met een vervloekt asociale mensheid. Manja Croiset

Hoeveel maak je me mee met een zekere regelmaat benauwd. Maar dit slaat alles. Dagen hoesten en braken werd nachten skippen en daar dan hartritme stoornissen van.. echt zuurstof tekort, wordt komende nacht weer niets.

Lucht! Opeens wel heel ver terug in de tijd. Dennis zal er nog wel niet geweest. Heidelberg voor Sidneys verjaardag. Teije die diep in de nacht eens aan kwam kakken… een heel klein ontzettend benauwd jongetje en maar wachten op Teije. Met Ink met hem in bed en opeens een stralend jongetje hij had lucht en was jarig en toen was Teije er ook vlak daarna….nog een boek? Tranen Sidney….’ houd je kalm Manja… ´de volgende dag wel met Odo ink en hem naar een kinderarts, Teije werkte alweer ( nee Ink, Odo heeft nooit voor je gedaan!)aparte wachtkamer voor kinderen die hoesten. Schuifdeuren glas en lood. Pseudo kroep… de herinnering kwam pas bij LUCHT!

Dat zelfde blonde jongetje sliep bij in bed met zijn armpjes om mijn nek ” ik vind jou zooo lief” niet meer benauwd, maar wel gruwelijk eenzaam. Zou ik hem willen zien?

In twee huizen van me gewoond, in een moeilijke periode van zij leven.

Ik ken hem niet meer!

. Probeer maar te gaan slapen, ‘lieve manja’ anders gaat het fout.
Eenzaam Verdriet.
Andere benauwdheid dichtgeknepen keel van verdriet.
Eenzaamheid, dit kom toch wel dicht in de buurt.

 

IMG_2805 die weigeren een container aan de straat te zetten…
Afgesneden…

En jawel, kiespijn komt opzetten. Wanneer ik iemand zien zal?

Het carnaval begint!

Heidelberg, wanneer ik er voor het eerst kwam voorjaar 1970.

Ook m beroerd en angst mijn ouders keken elkaar verbaasd aan,

ik was zo rustig de hele weg.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Soms blijkt je beste vriend je ergste vijand. Manja Croiset

Je vijand kan je niet bedriegen

je vrienden wel.

Door angst bevangen geen eten geen drinken meer.

 

WANKLANK

Haar stem zoetgevooisd
ware het een vreemde taal
een melodie
de woorden echter vals.

Zijn stem bombastich
De inhoud warm en
Bescheiden…

Niet altijd geldt c’est le ton qui fait la musique.

Manja Croiset

De betrekkelijkheid van lang. Manja Croiset

Een fragment uit een tv programma,29 jarige, die na een lange lijdensweg in de psychiatrie euthanasie kreeg. Vreselijk, maar lang? Het heeft gruwelijk lang gevoeld, zegt deze 71 jarige vrouw.
Ik had een verpleegdochter, die op haar 29e voor de trein ging. Zwaar lijden is tijdloos, het is haar van ganser harte gegund, maar als je iets aan de kaak wil stellen..
Vergelijking over lijden, je moet dat niet willen. Waarom was het in het nieuws? Voorbeeld functie?
Trauma of schizofreen?
29 jaar ellende nogmaals gruwelijk.
Maar lang is iets anders.
Vier jaar geleden vroeg mijn huisarts euthanasie op fysieke basis.
De psychiatrie heeft mijn zenuwstelsel volledig verwoest. SCEN arts, kort door de bocht, ” gek is lastig” Stigma…
Programma over dit Stigma en dan breder dan over veel meer mensen.
Haal het uit de taboesfeer.
Ik ben nog altijd gewikkeld in een strijd tegen de KNMG, ik kan uw zeggen BEERPUT

https://www.bol.com/nl/f/manja-en-klinieken-of-de-grote-miskenning/9200000040952331/

https://www.bol.com/nl/f/mijn-leven-achter-onzichtbare-tralies/9200000079756806/

https://www.bruna.nl/boeken/over-de-shoah-die-nooit-voorbij-gaat-9789402125078

http://www.ako.nl/product/9789402172560/de-odyssee-van-mijn-bestaan-manja-croiset/

Manja Croiset

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset