Welke idioot stapt er niet uit een lijdensweg van 71 jaar? Ik Manja Croiset

Dompie heeft iets nooit geleerd.( zo noemde een dominee me: “ik had nog veel te leren!” en “doei” en koos het hazenpad. “Nou dominee Marino Camarasa, heb je dat gedrag geleerd bij je studie theologie? Spreek je zo tegen je gemeente of zegt u daar mevrouw, mijnheer en goeden dag?” ) Een goeden dag een wapen uit de middeleeuwen

Zich te bevrijden van haar doodangst.
Welke idioot stapt niet uit een 71 jaar durende hel? IK

Mijn moeder nam de juiste beslissing, abortus.
Maar, o nee. Je mag miljoenen mensen martelen en afslachten.

MAAR ABORTUS.

De cineast:”natuurlijk kwam het kind er wel.” “Hoe zo?”

Dank je Wijnand Steemers ik wist, dat jij me zou steunen.

Ja, kort weggeweest ook dat deskundig om zeep geholpen door de huis/SCEN-arts Mevrouw CMM Rijk te Amersfoort en de doorgestoken kaart, zeg maar gewoon bedrog van de KNMG drs. Sanders als ik niet naar de hoorzitting kon komen, moest het geseponeerd.
Niet WAAR, het was al zo onwaarschijnlijk…, dat ik me niet kon laten vertegenwoordigen.

SCEN-arts groen licht Neurologisch. Addendum toch een psychiater en wie had dat verklaard? Drs. Sanders van de KNMG! Beerput.

Nu de rechtszaak PGB 2014 meer dan een halve ton.
Nu  krijg ik niet de juiste PGB zorg  wel het budget, maar geen keuze vrijheid…
Daar strijdt nu iemand echt voor maar het is te laat.

Wat ik heel zeker weet,is dat ik er alles aangedaan heb.
Meer gegeven dan gekregen.
Daarvoor hoef ik geen dankbaarheid, wel fatsoen!

Oda Meijer-Lijdsman: hoop?

Nooit gehad. Geen moment, ik heb me alleen kapot gesublimeerd en ik laat een oeuvre achter, waar behalve door Wikipedia, geen aandacht aan wordt besteed.
De Chagai Joodse Omroep Cohen heeft wel haar best gedaan.
Met dank aan Alfred Edelstein
 en Karin van Coeverden
Totaal belangeloos.

Hoe weet ik niet, maar nu zal ik op alle fronten die verdiende erkenning krijgen.
“KOPPEN SNELLEN! Geen scannende blik van een krant.”

Al schrijvend niet geheel nieuw deze gedachte, het kan zijjn, dat het Zorgkantoor een compromis aanbiedt, ik zei al een jaar geleden met beide handen aangepakt, maar nu! Laat de rechter maar tot een oordeel komen, mooi zou zijn een domino effect. Een tuchtzaak over al het voorafgaande.

MET RECHT KOPPEN SNELLEN. Zeker viel ik buiten de competentie SCEN/ huisarts Corry Rijk los van dat ze er niet ingekomen was, als ik had geweten, dat ze eerder was geconsulteerd, rechtsgeldig of niet, voor mij was ze niet blanco, onafhankelijk zo als ze schreef. Ze kon het zondermeer niet. Wat had ze dan moeten doen, niet dat rapport, dat eigenlijk een blamage was, maar met wel heel verstrekkende gevolgen voor mij. Geen rapport een ander inschakelen, ipv een kletsverhaal en haar verwijzing naar een psychiater:
“mijn expertise schiet tekort” Als dat in gang gezet zou worden.
” Moge mijn wil geschiede”
Ik die geen dingen kon wensen…nu deplorabeler dan ooit tevoren, wil dit, maar die advocaat is niet sterk genoeg.

En de KNMG daar beginnen? Een klacht indienen, die geseponeerd moest worden, omdat ik niet in staat was te komen en niemand me mocht vertegenwoordigen.

HET BLEEK EEN PERTINENTE LEUGEN!

dan een nieuwe  SCEN-arts neurologisch groen licht, twee dagen later een addendum van de KNMG psychiater vereist en dan, dan blijkt dat ondertekend door dezelfde man als het seponeren.

DIT STINKT BEERPUT

ik lig hier te creperen van pijn verdriet eenzaamheid, hoe dat weet ik niet, maar ze komen er niet mee weg.

Mijn lieve oogappels, ik zal voor jullie alles doen wat ik kan.

Voor nu is dat rust
(oud)tante

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset