Toch nog een kleine Manjadote vandaag. Wat is kennis/begrijpen? © Manja Croiset

Toch nog een kleine Manjadote vandaag.
Opgegroeid met veel lezen en lichtelijk highbrow bij ons thuis, waardoor er net zo goed leesfouten zijn/ een niet weten onstaan.
Een meisjesboek een arm gezin, ik geloof in Zeeland, een van de kinderen heette ‘merie’ en ik heb dat gelezen als Mary. Wanneer ik daar achterkwam? Misschien is mijn moeder het verder gaan voorlezen.
Graag wil ik iedereen bedanken die dit als beloofd in de boekenweek hebben gekocht!
En vele andere boeken. Fijn hoe mensen toezeggingen nakomen.
Geldt blijkbaar niet alleen voor huisartsen.
Geeft de burger weer moed. Bij de huisarts was het wel degelijk overmacht, maar wel een hele domme planning.
Beroepen op overmacht terwijl het niet aan de orde is. Een van de principes die ik van huis uit heb meegekregen en die ik in ere houd.
Belofte maakt schuld, dan heb ik nog heel wat te innen….