Vergeten en vergeven © Manja Croiset

VERGETEN EN VERGEVEN

Na en een moeizaam leven heb ik iets geleerd.

VERGETEN NOOIT of ik moet dement worden.

VERGEVEN, ja maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, dat de ander zijn/haar ongelijk inziet.(altijd subjectief) of doordat het een overmacht situatie betreft en ik het zelf een plaats heb kunnen geven.

LOSLATEN is iets waar ik heel slecht in ben. Als ik zie, dat ik fout zit, is excuses aanbieden, heel eenvoudig.

Soms merk ik dat een ander, zich niet verontschuldigt maar ik uit reacties distilleer, dat hun mening is herzien. Ik heb daar niet altijd genoeg aan, dat hangt van de relatie af. Mensen maken fouten, ook ik en puur uit naastenliefde vergeven kan ik niet, slaat ook nergens op m.i. Gewoon sorry, je had gelijk. Mensen, die het kunnen zijn veel grootser,
de rest bekrompen/kleine zielen.

Mochten mensen volharden in mij miskennen, dan kan ik dat niet incasseren, ik word dan of vilein of te fel. Nagenoeg een viswijf met excuses aan de vrouwen die op deze wijze hun brood moeten verdienen.

Ik kijk nog dagelijks in de Spiegel.

Ik heb een bloedhekel aan de lotgenoten contacten, deels door de opgedrongen intimiteiten in groepstherapieën, maar ook hier op het internet. Nee, ik kom ook nergens. De volgende dag een foto in Parijs. Er bestaan trouwens geen lotgenoten, met sommige mensen heb je deels een wereld gemeen.
Maar we zijn niet gekloond, overigens vinden zulke contacten  op natuurlijke wijze hun weg en daar is nooit sprake van een wedstijd. Er wordt iets uitgewisseld, je herkent of krijgt inzichten. In mijn levensvisie past geen: “ik ben in je gekropen” Wel bestaat er bij een frequent (liefdevol) contact dat je onder iemands huid kruipt, maar die ander word je nooit. Een enkele keer is die basis op het internet gelegd, maar het verdiept zich er buiten.

© Manja Croiset