MEDEDELING. Door achteruitgang niet meer in staat tot © Manja Croiset

MEDEDELING.
Ik was aan het werk om het boek
OVER DE SHOAH DIE NOOIT VOORBIJ GAAT
te verbeteren, maar mijn lichaam riep dermate HO!
Dat ik het niet heb afgekregen. Hij komt wel weer in de handel.
Ik hoop dat het desalniettemin een goed stuk historie overbrengt.
© Manja Croiset