DISCRIMINATIE VERGELDEN MET DISCRIMINATIE hoe stom! © Manja Croiset

Sylvana Simons zeker een faux pas, zelfs stevig, maar dit kan niet/ mag niet . Foto’s er nu ben van de ku klux clan, dat kan echt niet. Zo raak je je punten kwijt. Vreselijk ku klux clandestien.
Behlave SCHANDALIG OOK ONGELOOFLIJK STOM, zo worden de wapens uit de handen geslagen, de ontkenning van haar of desinteresse van de genocide op de Armeniërs, maar met zo’n reactie, krijgt ze juist vrij spel. KU KLUX CAN ontzettend…

Ziek zijn en de overheid, ziek zijn en de hulpverlening! © Manja Croiset

Gaat GOED! “De sollicitante” durft te zeggen, dat ik voor een bedlerige het te hoog in mijn bol heb. Je moet maar durven.. ik zou haar broodvrouw zijn, alhoewel we hier gelijkwaardig met elkaar omgaan. Dat noemt zich hulpverleenster. EEN SOLLICITATIE EN DAN HET ZOGENAAMDE EVENEMENT. Ik ging toch kijken wie het gemeld had bericht WEG!
Hard werken hoor ziek zijn!
Van: manja croiset [mailto:croiset.manj@hetnet.nl]
Verzonden: maandag 23 mei 2016 12:55
Aan: ‘Wethouder Imming’
Onderwerp: RE: Persbericht: Gemeenten miljoenen over
Urgentie: Hoog
Geachte Mevrouw Imming,
Zoals verwacht het standaard verhaal, dat ik al lang ken en de indicatie is dezelfde gebleven. Alleen is er opeens onderscheid gemaakt tussen ZIN en PGB en PGB is specialisme als al hoger en niet lager, uiterst discriminatoir plus verschillend van Gemeente tot Gemeente, daarom spreek ik u er toch persoonlijk op aan.
Dus als de gemeente geld over gehouden zou hebben ( wat je dan uit de media hoort en niet standaard iedereen een mail/brief).
In mijn optiek zijn het GEEN verschillende zaken en aanvechtbaar.
Verder het datalek, ik behoor tot de gelukkigen.
Stelt het mij gerust dat er verzekerd is, dat de gegevens door de ontvanger gewist zijn? Totaal niet, daar is geen enkel bewijs voor.
Dus Mevrouw Imming compenseert u mij en geeft u mij los van dat voor iedereen de ZZP ophoging is komen te vervallen, door mij het budget toe te kennen, dat ik vorig jaar ook had.
Bellen is geen optie en te doof en stem doet het ook nauwelijks.
DE ZORG IN NEDERLAND.
Met Vriendelijke Groet
Mevrouw M Croiset
Zandkamp 210
3828GN Hoogland
Van: Fortgens, Judith [mailto:JA.Fortgens@amersfoort.nl] Namens Wethouder Imming
Verzonden: maandag 23 mei 2016 12:38
Aan: ‘croiset.manj@hetnet.nl’
Onderwerp: RE: Persbericht: Gemeenten miljoenen over
Geachte mevrouw Croiset,
Bedankt voor uw e-mail. U noemt twee verschillende zaken, namelijk de korting op uw PGB en het overhouden van geld door gemeenten. Het is goed om deze twee zaken los van elkaar te zien omdat het hier over verschillende dingen gaat. Ik geef graag een toelichting op beide.
Zoals u weet heeft de gemeente sinds 1 januari 2015 een aantal nieuwe zorgtaken gekregen. Hieronder valt ook het PGB op grond van de Wmo. Voor cliënten die voor 1 januari 2015 een PGB hadden gold een overgangsrecht van een jaar. Na afloop van het overgangsrecht zijn alle cliënten geherindiceerd conform de regels van de gemeente Amersfoort. U geeft aan dat u gekort bent op uw PGB. Dit heeft dan te maken gehad met uw herindicatie.
Dit staat los van het bericht dat u via de media heeft vernomen dat gemeenten geld zouden overhouden. Voor de gemeente Amersfoort geldt dat de jaarrekening nog niet is vastgesteld. Of en zo ja hoeveel geld de gemeente overhoudt is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Mocht de gemeente geld overhouden op het PGB-budget, dan is de kans groot dat dit komt door onderbesteding. Dit betekent dat bugdethouders niet hun volledige budget besteden.
Ik kan mij goed voorstellen dat berichten in de media over geld dat gemeenten zouden overhouden vragen oproepen. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Fleur Imming
Wethouder Zorg, Wonen en Wijken.
Gemeente Amersfoort | Stadhuisplein 1 | Postbus 4000 – 3800 EA Amersfoort
T: +31 (0)33 4694206 | E: wethouderimming@amersfoort.nl
 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

in English the voice of an ill woman © Manja Croiset

http://alchetron.com/Manja-Croiset-480237-W

 

My voice already not acceptable anymore

https://www.youtube.com/watch?v=G0QH3QWs-rU&feature=related

 

a wink in the darkness © Manja Croiset

En mijn laatste geestekind nu het aantal pagina’s correct vermeld
paperback
Bruna en Ako ook benaderd, maar wees gewaarschuwd. Niet acepteren HC 78 en Paperback 70.
80 en 72,
De prijs is aan gepast dan ook het goede boek.

Een schreeuw door de nacht zonder geluid, wie bereikt hem? © Manja Croiset

een schreeuw door de nachtEen schreeuw door de nacht zonder geluid, wie bereikt hem?
Wie weet werkelijk?
Ik ken twee mensen die het zouden verstaan. fysiek, niet virtueel…
Alhoewel hier mensen zijn die iets bevroeden…

Kon het maar zo in voortschrijdende ‘invalideit’, ik zet disabled om in ENABLED. © Manja Croiset

Over het algemeen droom ik uiterst beroerd, een ersntige vorm van nachtmerries, maar een keer drukte ik een droom op enter en herstelde een relatie zich van zelf.
Ik heb daar een ‘gedicht’ over geschreven. Nu klaar wakker daaraan denkend.
Kon het maar zo in voortschrijdende ‘invalideit’, ik zet disabled om in ENABLED. © Manja Croiset

Mijn IQ en EQ zijn niet in balans en nooit geweest. © Manja Croiset

Zal maar niet zeggen wat ik dacht en voelde…. o maar ziek..
Mijn IQ en EQ zijn niet in balans en nooit geweest.
Door mijn zeer beschadigde evenwicht….
WankelMOEDIG.
Dat mijn lijf mijn geest zzooooo zou inhalen! Natuurlijk komt  dat emotioneel niet ten goede.
Maar het is niet meer om te doen.
Cetero censeo Manja delendam esse.
Verwoest ben ik al, maar nog niet van de kaart geveegd. Wel van de kaart.
© Manja Croiset

1948 bij ons voor de deur Lijnbaansgracht 250… Amsterdam © Manja Croiset

Gaia op de step 3 Gaia op de step 4
gaia op de step 2
Tegenwoordig noemen ze dat een step….
Een kleindochter van mijn zuster kreeg er een van mij  op haar verzoek
1948 bij ons voor de deur Lijnbaansgracht 250… Amsterdam
P1010962 - kopieP1010980 - kopie
En je ziet op deze duidelijk het verschil in karakter EN OF IK BEN VERANDERD!
Stil verlegen teruggetrokken, ja nu gedwongen teruggetrokken, maar met een duidelijk stem, weliswaar alleen het geschreven woord….

En waarom heet dat zo, ik vind bv gestolen grond/ bezet gebied een schaamstreek.© Manja Croiset

Je hebt allerlei streken en daarover streekromans. Rot streken…

Nederland kent twee vechtstreken al eerder gedebiteerd en daar is (nog) geen oorlog,
Hoe zit dat met de schaamstreek?
Intiemstreek klinkt niet, maar meer de lading dekken. Gut puber, ‘dekken’
En waarom heet dat zo, ik vind bv gestolen grond/ bezet gebied een schaamstreek.

Erfpacht-bodemprijzen © Manja Croiset

Ja en nog een en helemaal niet leuk. Hij komt nl boven door de toestand met de miljoenen die Amsterdam aan joden terug wil geven en terug nemen om te gebruiken voor het Monument.
Erfpacht-bodemprijzen © Manja Croiset