Uit een TRAAN MET EEN KWINSLAG © Manja Croiset uitgeverij Elikser

TAAL
schrijven
boetseren
met letters
schrijven
boetseren
met woorden
schrijven
boetseren
met taal
ÉÉN WOORD MEER BETEKENISSEN
zinnen die geprikkeld worden
anders dan
zinnen die geschreven zijn
taal een kunst één woord
een wereld van verschil
moeilijk voor hen
die er niet mee opgegroeid zijn
hij schiet mij door het hoofd
het schiet me door het hoofd
totaal andere zaken
© Manja Croiset
De drukproef verscheen op de dag dat mijn vader overleed, samen met zijn huisarts, nu de mijne, heb ik erin zitten kijken.