Een uit de hand gelopen reactie van mij op de vraag wie is de beste dichter © Manja Croiset

Reinke Gevers op je vraag, de volgende reactie, geen antwoord
Vasalis is voor mij te voor de handliggend en is het niet net als andere kunstsoorten stemmings afhankelijk. Judith Herzberg, Anna Enquist. Maar er zijn er zoveel met een bepaalde schoonheid. ik houd niet van versluierd. Lees maar ER STAAT EXACT WAT ER STAAT. Maar soms kan een metrum zonder inhoud als MUZIEK IN DE OREN KLINKEN. Bovendien TIJDSBEELDEN! Ik zie Aniie MG niet als een dichteres, maar rijmpjes, als ik met plezier aan haar wil denken, is het aan de familie Doorsnee in mijn jeugd. Hoorspel jaren om de maandagavond. Daar mocht ik voor op blijven. Er bestaat in NIETS HET BESTE!
Graag ga ik hier nog over verder. Margarethe Droogleever Fortuyn- Leenmaans/Vasalis was een bijzondere vrouw, zeg maar lady. Haar Sotto Voce en Sub Finem zal iedereen raken, maar dat bedoel ik er niet mee. Is niet significant de speech , die zij schreef voor Juliana die in de Verenigde Naties ‘enige opschudding’ veroorzaakte. Hoe mooi ook, vind ik haar roem overdone qua dichteres… en ik had het over tijdsbeelden. Stel dat je nu zou schrijven ‘de idioot’. Mij raakte, maar dat is omdat ik Manja ben, het gedicht s.o.s.kinder telefoon, kort samen gevat haar lange armen en dat waren ze , die niet lang genoeg waren, in ander Nederlands tekort schieten. Is het overiigens niet opvallend hoeveel psychiaters/therapeuten. Dichters waren/zijn. Waarschiijnlijk bij iedereen, maar Vasalis kende ik iets beter. Haar gedichten zouden ook gewoon zoals nij een ander een dagboek kunnen zijn. Fictie schreef ze niet. Niet dat het moet… van mij niet. Over bekendheid, Max Croiset was een begenadigd acteur, bij zijn dood was daar veel aandacht voor, maar zijn oeuvre aan gedichten groter dan dat van Vasalis. Acteren en declameren als geen ander. Maar een speech nooit. Ja, zo zou over velen uren door kunnen gedaan, vaak verbaasd over mijn eigen kennis en minstens zoveel bij het ontbreken daarvan bij anderen. Hetgeen natuurlijk niet voor jou geldt, Reineke, want dan zat ik dit hier niet te oreren. Dit is een geschreven overpeinzing en geen stelling. Zijn niet de meeste schrijvers in hun werk egotrippers? Ik zoek naar een klassieker woord, ego is dat wel, maar tripper niet. Ik schiet opeens in de lach een selfie, maar dan als gedicht ,verre van klassiek. De dichters houden een eigen oratio en wij die prijzen, de laudatio. Of het “taaltechnisch’ exact klopt? Mijn weblog heet dan ook “Mijn Eigen Idioom” en ik denk dat ik voor mijzelf ( zie je wel voor jezelf). Nu verbaal heb weten te vangen wat ik bedoel. Dat is waarschijnlijk het verschil tussen toeschouwers en de executanten, de een luistert/ leest naar wat een ander ook voelt, maar dat zelf niet kan vertalen in ‘kunst’. Dan dus toch ook voor anderen. Een klein augment. Vaker gedebiteerd, Adriaan Morriën bij ons in de klas bij Nederlands door zijn dochter op verzoek van de docent. Zijn enige commentaar: “interessant te horen, wat ik allemaal vind”. Overigens was hij een briljant vertaler bv Guy de Maupassant, maar over het algemeen op Duits ingesteld. Manja in de bocht.

Ja, dan is er ook nog leuk en mooi. Leuk is dan KLEIN KUNST wat  pejoratief. Soms wel meestal niet kunnen ze elkaars metier uitoefenen. O wat knap is zeer betrekkelijk.