MET HET OOG OP MORGEN 40 JAAR presentator en diverse dichters en meningen Starik, Gerbrandy, Morriën. Nijhoff . Manja Croiset

Dag nachtrust, terug naar vroeger. Eerst gedichten, ik zei dat ik niet houd van gedichten, die ontleed moeten worden. Toch zijn daar tussen ook mooie tussen puur op klankleur. Bij mij op het Barlaeus zat een dochter van een beroemde dichter. Hij kwam op verzoek mijn docent Nederlands in de klas (dat achterin wou hij zelf) achteaf vroeg D. Warners (boven zijn overlijdens advertentie het PUNTdicht 😉 Ik gebruik meestal epigram, daar wijk ik van af vanwege. F. Punt Starik. Een grafdicht sec. epitaaf
“Ik dacht ik had het eeuwig leven, want eens gegeven blijft gegeven. Martinus Nijhoff”
Terug Adriaan Morriën, die was kort van stof toen hem gevraagd werd, wat hij ervan vond. “interessant te horen, wat ik allemaal bedoel”.
Dan weer OOG een van de oud presentatoren Han Mulder, bevriend met hem en zijn vrouw, ik at er vaak en die kende de Morriëns ook. Bij Han Mulder ontmoette ik Louis Velleman. Kan ik nu dan echt aan mijn nacht beginnen? Vroeg PC uit en net als lang geleden naar “MET HET OOG OP MORGEN AAN”. Ef Starik​ beluisterd en leuk goed kort gedichtje hoorde. De discussie luister maar terug. Ik ben ook niet van versluierd gedichten. Maar ik snap hier van ook niet dat het niet naast kan Piet Gerbrandy. Waarom licht deze niet op ook in mijn contacten. Morgen 40 jaar “oog” en brailledag, een magenoeg blinde aan het woord die zijn onvrede uitsprak over het uit de “mode’geraakt zijn, van wat voor hem onontbeerlijk is en nu de PC weer uit. Gute Nacht Freunden….