Hamartia © Manja Croiset Lou van Gasteren jr.

Maar afgehaakt bij de film over Lou van Gasteren. De titel Hamartia.
ik heb dat woord niet uitgevonden. Maar heb het al zoveel eerder gebruikt.

Hij zit te beweren zijn ouders in verzet. Zij moeder toen de oorlog uit brak ( bekenden van mijn grootouders) de duitsers vielen Nederland binnen en mevrouw van Gasteren Elise Menagé Challa riep Lou Hou me vast… de boeken, de boeken naar DE ARBEIDERS. Later kwam hij bij mijn moeder vragen om voor hem te pleiten in zake de ‘moord’.

Een letter deugniet en deugt niet.