Van Jordanees tot hoofdpiet oftewel luis!

 

Een beetje late reactie op het overlijden van Piet Rxf6mer.

Plat Amsterdams sprak deze Jordanees, leerde ABN voor zijn vak, wat in mijn oren onnatuurlijk klonk. OVERBESCHAAFD voor zover dat al bestaat.

Jong had hij kinderen, die op dezelfde lagere school zaten als ik de Elisabeth Wolff.

Daar was hij al Sinterklaas, dus hij is gedegradeerd van Sinterklaas tot HOFFDPIET oftewel LUIS. Dit klinkt een beetje onaardig, maar een ambitieus man, die veel bereikt heeft in zijn leven!